Pe la 1860, bancherii și negustorii din București se adunau la Hanul cu Tei, unde tranzacționau monede și alte valori.

În acea perioadă gazeta “Românul” publică următorul anunț: “D.E. Farchy, strada Lipscani, Hanu cu Tei 25, cumpără și vinde obligațiuni și cupoane de interese rurale, precum și alte efecte ale statului”.

S-ar putea spune că acest anunț reprezintă prima atestare documentară a activității bursiere din România.

Românul (”Românulŭ”, după ortografia vremii) – consemnează wikipedia – a fost un ziar liberal-radical fondat de Constantin A. Rosetti pe 9 august 1857. Iniţial s-a numit Concordia dar a fost redenumit în acelaşi an în Românul. Ziarul a apărut ca publicaţie săptămânală, devenind din 1859 o publicaţie zilnică. Asemenea tuturor tipăriturilor vremii, se folosea un alfabet de tranziţie, întrebuinţându-se în paralel alfabetul chirilic şi latin.

Din redacţie, în afară de el, mai făceau parte Constantin D. Aricescu, în calitate de administrator, şi, potrivit regulamentelor în vigoare, un girant responsabil, care după obiceiurile epocii nu era ziarist. 

Secretar de redacţie a fost Eugeniu Carada.

Redacţia ziarului şi tipografia au fost instalate în Pasajul Român.

Românul a ajuns în foarte scurtă vreme o publicaţie foarte influentă. Avea de altfel cel mai ridicat tiraj dintre toate ziarele epocii, ridicându-se în 1863 la 2000 de exemplare, dintre care 1800 erau vândute pe bază de abonament. În evaluarea acestor cifre trebuie ţinut seama de mărimea oraşului din acea perioadă (de ordinul a 160.000 locuitori) şi de gradul ridicat de analfabetism.

Ziarul prezenta punctul de vedere al partidului liberal-radical, condus de Ion C. Brătianu şi C.A. Rosetti, Din cauza poziţiei sale împotriva lui Alexandru Ioan Cuza, ziarul a fost interzis de cenzură de mai multe ori. După interzicere, a apărut din nou sub denumirea de”Libertatea” iar după ce şi acesta a fost interzis, sub denumirea de “Conştiinţia naţionale” După abdicarea lui Cuza, la 11 februarie 1866, ziarul “Românul” a reintrat în legalitate şi şi-a reluat apariţia, încetându-şi publicarea în aprilie 1905.

Vă prezentăm mai jos o listă a “întreprinderilor de presă”, aşa cum a fost ea consemnată în epocă.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *